הרצאה- פרסום מול מציאות

בהרצאה הבאה מציג פרופ' ברק פישביין את נושא איכות האוויר בחיפה לאור הפרסומים בחודשים האחרונים המנסים לקשור בין אחוזי התחלואה בחיפה לבין איכות האוויר.