חיישן ATEKNEA

מיזם חישה אישית עושה שימוש בחיישן נייד של חברת Ateknea, המודד את מזהמי האוויר NO2, NO, O3. החיישן ניתן לשותפים בפרויקט למיזמים קצרי טווח של כ-30 יום לשימוש אישי ולשם שיתוף מחקרים עם הקהילה.

החיישן מתחבר לטלפון סלולרי מסוג אנדרואיד (הניתן בצמוד לחיישן), באמצעות חיבור בלו-טוס (Bluetooth) והפעלת החיישן נעשית באמצעות אפליקציה המותקנת על הטלפון הנייד. החיישן משתמש ביכולות הטלפון הנייד להתחבר לרשת האינטרנט האלחוטית, על מנת להעלות את תוצאות הניטור לשרת הנתונים המרכזי וכן על מנת למצוא את מיקומו המדוייק (באמצעות ה-GPS). את הנתונים ניתן לראות ולהוריד למחשב דרך אתר חשים את האוויר.

 

מפרט המוצר-

                גודל                                  כפתורים ונורות                     יחידות מדידה וניטורמפרט החיישן מסוג ateknea