חישה אישית- מה אתם רוצים לדעת?

כשמדברים על איכות אוויר, שאלות גדולות וחשובות מיד עולות לנו לראש. איזה עיר מזוהמת יותר חיפה או תל אביב? האם מסוכן לגור ליד המפעלים? מה אחוז הזיהום מתחבורה? אלו שאלות רחבות מאד בהם עוסקים עשרות מדענים, פעילים, אנשי המשרד להגנת הסביבה ועוד. חישה אישית עוסקת דווקא בשאלות הקטנות.

יש לכולנו שאלות אישיות, יומיומיות שקשורות לאיכות אוויר. שאלות שמשפיעות על התנהלותנו, בלי שאפילו נשים לב. האם לפתוח היום חלון? באיזו דרך עדיף ללכת לעבודה? ברכב, עדיף עם או בלי אוורור חיצוני? עם חישה אישית ניתן עכשיו לענות על שאלות אלו.

חישה אישית מאפשרת לכם לקבל חיישן אוויר נייד, לפרק זמן של עד חודש, ולבצע בעזרתו את מדידות המעניינים אתכם. קחו אותו איתכם לריצה, בדקו את איכות האוויר בבית, השוו בין איכות האוויר במקומות שונים, כל מה שעולה בראשם. התנאי היחיד, הוא לשתף את הקהילה במחקרים האישיים שלכם.

והפעם:

 השוואה בין חדרים שונים בבית

מטרת המחקר:  לבדוק את ההבדל באיכות האוויר בחדרים השונים בבית

דרכי מדידה:

חיישן איכות האוויר הועבר במשך יום שלם בין שלושה חדרים שונים בבית. במשלך זמן זה נפתחו ונסגרו חלונות החדרים בהדרגה. במקביל נערכה רשימה ציינו השעות בהם נעשו מעברי החדרים, ופתיחה/סגירה של חלונות.

תוצאות:

רמות זיהום האוויר השתנו לאורך היום בצורה משמעותית עם מספר עליות וירידות קיצוניות במיוחד במעבר בין חדרים או בפתיחה של חלונות. רמות הזיהום נותרו אחידות יחסית כאשר לא היתה פעילות והחלון נותר סגור.

גרף המציג תוצאות ניטור רציף במשך 24 שעות, עם מעבר חיישן לחדרים שונים בבית. נמדדו המזהמים NO2, O3, NO.

תוצאות מדדית החיישן, עם זמני העברת החיישן בין חדרים ופתיחת חלונות

מסקנות:

נמצא הבדל משמעותי באיכות אוויר בזמן פתיחה וסגירה של החלון, אשר בחדר 1 התאפיינה בירידה בזיהום אוויר ובחדר 2 דווקא בעליה בזיהום. יתכן ויש גם קשר לשעה בה הדבר נבדק. מבחינת איכות האוויר בחדרים – נראה שבחדר 2, כאשר החלון סגור ישנם הרמות הנמוכות ביותר של זיהום אוויר. ממצא זה היה משמח מאד מכיוון שזהו חדר השינה של הילדים. עוד נמצא שבחדר מספר 1 רמות זיהום האוויר אחידות לאורך הלילה, דבר שאיננו מפתיע מכיוון שזהו חדר חסר פעילות בשעות אלו וללא מקור מזהם.

בכדי לוודא ממצאים אלו, יש לחזור על הניסוי שוב, הפעם למשך זמן ממושך יותר בכל חדר.