ניטור הפרפרים הלאומי בישראל

רחלי שוורץ-צחורפרפרים

בשנת 2008, לרגל 25 שנה לקיומה של אגודת חובבי הפרפרים, התקיים בארץ כנס בינלאומי בנושא שימור פרפרים. הכנס נערך ביוזמת האגודה ועסק בשמירת טבע וניטור פרפרים בארצות שונות בעולם. בכנס הוצגו מערכיי ניטור הפרפרים (Butterfly monitoring scheme – BMS) הלאומיים של בריטניה, הולנד וגרמניה המבוססים על ניטור במסלולים קבועים לפי “שיטת פולארד”. בהשראת הדוברים המלומדים בכנס התקבלה החלטה להקים מערך לניטור פרפרים לאומי גם בישראל.

לאחר הכנס נכתב ה”פרוטוקול לניטור פרפרים לאומי בישראל” ולפיו החל בשנת 2009, ניטור פרפרים במסלולים קבועים, ברחבי ישראל. הניטור נערך ע”י מתנדבים שחלקם חברי אגודת חובבי הפרפרים וחלקם חובבי טבע וכולם נכונים לתרום מזמנם וממרצם למען שמירת הפרפרים והטבע בישראל. הניטור מתבצע על גבי מסלולים קבועים בבתי גידול שונים בישראל. כל מסלול מנוטר אחת לשבועיים במשך 9 חודשים בשנה, מחודש אוקטובר ועד לסוף חודש יוני, ומתחדש מידיי שנה.

לפני כ-5 שנים נחנך אתר אינטרנט מיוחד אליו מכניסים המנטרים את הנתונים שאספו. הנתונים המצטברים משמשים למחקר בעל יתרונות רבים. המחקר יכול לבחון אם מדדי המגוון השונים של הפרפרים נמצאים בעליה או בירידה ביחס לשנים קודמות. ניתן להשוות בין  נתוני הפרפרים בעונות שונות, בבתי הגידול שונים, באזורים גיאוגרפיים שונים וכיום, היות ששיטת ניטור זו אומצה במדינות רבות, ניתן להשוות גם בין המדינות שונות.

   פרוטוקול לניטור פרפרים בישראל