מה מעניין אתכם?

ביקשנו מתלמידים שיגידו לנו איזה שאלות מעניינות אותם בהקשר של איכות אוויר. הנה השאלות שהעלו, בשפתם וכתב ידם:

שאלות שהעלו תלמידים על איכות אוויר

הצביעו! מה מהשאלות האלו מעניין גם אתכם?

שתפו אותנו! מה מעניין אתכם בהקשר של איכות אוויר?

אתכם מעניין לדעת-

האם גם באנטרטיקה יש זיהום אוויר?