כיצד לקרוא את הנתונים?

התוצאות מוצגות בצורה גרפית, כאשר ציר ה-X (הציר האופקי) מתייחס לפרק הזמן בו התבצעה המדידה (הימים השונים) וציר ה- Y (הציר האנכי) מציין כמה גבוה או נמוך היה זיהום האויר באותו היום. זיהום האוויר נמדד ביחידות של מספר חלקיקי מזהמים מתוך כל מיליארד חלקיקים שיש באוויר  ppb (part per billion). קווי האורך בגרף מציינים את סיומו של כל יום, והוא מסומן בשעת חצות. הקווים בצבעים השונים מציינים את איכות האוויר שנמדדה בקומות השונות. כל נקודה בגרף מבוססת על ממוצע של 15 מדידות עוקבות, מדידה אחת בכל דקה.

חשוב מאוד לדעת שהחיישנים שלנו נמצאים עדיין בשלבי ניסוי ואינם מוכרים כמכשירי מדידה סטנדנטיים, כפי שמוכרות תחנות הניטור העירוניות. מסיבות אלו, יתכן שהערכים המופיעים כאן, ובאתר כולו אינם מדוייקים ואינם בהכרח משקפים את הרמות האמיתיות של המזהמים. אנו עדיין לומדים את החיישנים כך שנוכל לדעת עד כמה ניתן להסתמך עליהם.

הסבר גרף לדוגמא: גרף זה מציג את המדידות של החומר פחמן חמצני (CO), שהוא מזהם הנפלט משריפה של דלקים מתחבורה, בתאריכים 24-30/11/14. ניתן לראות את הפיזור של המזהם לאורך השבוע ולזהות תבניות יומיות. לדוגמא, ניתן לראות שישנה עליה בריכוז המזהם בשעות אחר הצהריים ברוב ימות השבוע, ובימים מסוימים גם בבקרים. ניתן להסביר מגמה זו, בעומס התחבורתי הנוצר בשעות מסויימות במהלך היום אשר אינו קיים בשעות אחרות ביום.

גרף לדוגמא