נתוני איכות אוויר

 

מפה לדוגמא עם נתוני איכות אוויר

(כך נראית פלטפורמת הצגת הנתונים שלנו)

מדד איכות אוויר-

מדד איכות האוויר נקבע ע”פ המדד המקובל באירופה, לפי הטבלה הבאה (כל הערכים ביחידות- µg/m3):מדד איכות אוויר

תקני איכות אוויר, ע”פ ערכי סביבה (2015) בחוק אוויר נקי-

הערכים ביחידות- µg/m3 בתקנים שעתיים/חצי שעתיים (אלא אם רשום אחרת)

מזהם NO2 O3 CO SO2 PM 10 PM 2.5
תקן 200 140 10000 (8 שעתי) 350 130 (יממתי) 37.5 (יממתי)

מידע נוסף וניסויים שביצענו-

ניסוי כביש-חצר בבתי הספר בשכונת נווה שאנן

 

ניסוי קומות בבית הספר עירוני ג’ בשכונת נווה שאנן

 

ניסוי מדידת פחמן שחור בשכונת רמז

 

נתוני איכות אוויר של תחנות הניטור של המשרד להגנת הסביבה