תכנית לצמצום זיהום האוויר במפרץ חיפה – האם לזאת ייחלנו?

בשבוע האחרון הציג השר הטרי להגנת הסביבה, אבי גבאי, את תוכנית המשרד לצמצום זיהום האוויר והסיכונים הסביבתיים במפרץ חיפה, או כפי שכונתה בתקשורת – “התוכנית הלאומית להצלת מפרץ חיפה”.

התוכנית מציגה שלל פעולות להפחתת פליטות מזהמים ממקורות תעשייה, תחבורה, ותחנות דלק בעיר. בין הפעולות המבורכות, צמצום של כ- 50% מפליטות המזהמים האורגניים הנדיפים מן התעשייה במהלך ארבע השנים הקרובות, זאת בנוסף להפחתה של כ-60% אשר בוצעה החל משנת 2009. תרכובות אורגניות נדיפות הן משפחה גדולה של מזהמים המתאדים לאוויר ומהווים מרכיב משמעותי בזיהום האוויר. חלק מתרכובות אלה אינן מסוכנות לבריאות כלל, אך חלקן עשויות לגרום לאלרגיות, פגיעה במערכת החיסונית ופגיעה בנשימה. בנוסף, חלק מחומרים אלו ידועים כמסרטנים. מפרץ חיפה ידוע בפליטות גבוהות של תרכובות אלה לאוויר בשל התעשייה הפטרוכימית המשמעותית באיזור, פליטות אשר נמצאו הגבוהות ביותר במדינה.

פליטות לאוויר

פליטת חומרים אורגניים נדיפים ללא מתאן (טון/שנה), בשנת 2013. מתוך: מרשם פליטות לסביבה לשנת 2013, מפל”ס.

פליטות לאוויר לאורך השנים

פליטות תרכובות אורגניות נדיפות (טון/שנה) ממקורות תעשייה במפרץ חיפה לאורך השנים. מתוך: פליטות ואיכות אוויר במפרץ חיפה והסביבה 2014, המשרד להגנת הסביבה.

פעולות נוספות אשר מציע המשרד להגנת הסביבה כוללות הפחתת פליטות מכלי רכב הממונעים בדיזל ע”י התקנת מסנני חלקיקים, הקמת “אזור אוויר נקי” אליו תוגבל כניסת רכבי דיזל מזהמים, התקנת מערכות בתחנות דלק להשבת אדי דלק הנפלטים בזמן תדלוק, פרויקט שיתוף רכב חשמלי ועוד.

התוכנית נראית חשובה ונוגעת בגורמי הזיהום המשמעותיים באזור. מה שבלט לי במיוחד כשקראתי את התוכנית, הוא משפט שנכתב כלאחר יד לאחר בפסקה הדנה בצמצום פליטות מתעשייה: “מדיניות המשרד להגנת הסביבה היא שבמפרץ חיפה לא יתווספו פליטות מזהמים אורגניים נדיפים מן התעשייה ביחס לערכים המרביים המפורטים בתכנית זו. המשרד יפעל ליישם מדיניות זו, לרבות במסגרת דיונים תכנוניים ובמסגרת יישום חוק אוויר נקי”. משפט זה אשר לכאורה נראה תמים, מכיל בתוכו את תמצית המחלוקות הקיימת כיום בנושא זיהום האוויר בחיפה. זה למעלה משנה, מתנהל מאבק ציבורי נגד הרחבת בתי הזיקוק לישראל, הרחבה אשר תגרום כמעט בוודאות לעליה בפליטות המזהמים לאוויר. מאבק זה הוא שיצר את השיח התקשרותי הנרחב בנושא, גרם להתערבות משרד הבריאות ולפרסום המסמך בו נטען שנמצא קשר בין תחלואה בסרטן לבין זיהום האוויר בחיפה (לקריאה נוספת). המשרד העדיף היום לא לנקוט עמדה בנושא; הוא כתב באופן עקרוני שהוא מתנגד לכל עלייה בפליטה מעבר למה שנכתב במסמך, אך לא התייחס במפורש להרחבה הצפויה ולמשמעות שלה לזיהום הסביבתי ולתושבי העיר, וחבל שכך.

כולי תקווה כי התוכנית הזו אכן תצא לפועל וכי כל הפעולות הטובות והחשובות כאן יתממשו. אם יש לכם הערות או מחשבות על התוכנית, היא פתוחה בינתיים (ועד סוף החודש) לקבלת הערות מהציבור* אשר מוזמן להשפיע ולתרום לגיבוש התכנית הטובה ביותר.

*שליחת הערות לכתובת HaifaBayPlan@sviva.gov.il)